O nas

Stowarzyszenie Kart64

Stowarzyszenie Kart64 jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, realizującym swoje cele statutowe związane ze sprawami:

 1.  Ochrona praw właścicieli nieruchomości,
 2. Podnoszenie jakości debaty publicznej,
 3. Podnoszenie jakości stanowionego prawa na szczeblu lokalnym i krajowym.

     Celami stowarzyszenia są m.in.:

 • Ochrona konstytucyjnych praw właścicieli nieruchomości oraz praw i wolności
  obywatelskich gwarantowanych Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej,
 •  Podnoszenie jakości życia publicznego,
  Współudział w tworzeniu strategii rozwoju gminy miejskiej Kraków,
  Monitorowanie działań władz samorządowych i centralnych oraz innych organów
  Państwa.
  Ochrona przyrody.
  Wysoka jakość stanowionego prawa lokalnego w tym planów zagospodarowania
 • przestrzennego.

Zapraszamy do Kontaktu

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące naszej działalności zapraszamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.